Date:14 oktober 2018

Trimmen er i gang igjen!

Etter høstferien er vi i gang igjen med trim på samfunnshuset!
Mandager: salaktiviteter fra kl 19.00-20.00, volleyball fra kl 20.00
Onsdager: styrketimen fra kl 19.30-20.30
Fredager: åpen sal for ungdommer fra kl 18.00 (nøkkel hentes hos Trude Aasheim)

Se link til venstre for mer info om våre trimaktiviteter.
Vel møtt!