Date:21 juni 2016

St. Hans turnering Kloppmyra 2016

Lørdag 25. juni er det duket for årets St. Hans turnering på Kloppmyra. Det er fem påmeldte lag, og avspark vil være klokka 12.00. Finalen går 15.15.
Åpen kiosk.
Klokka 18.00 blir det felles grilling for alle på Kloppmyra. Fotballgruppa stiller med varm grill. Ta med mat og drikke til eget bruk.
Dette er en av jubileumsaktivitetene, så husk å skrive deg inn i boka.