Date:27 april 2013

Skihytta

I løpet av sommeren 2012 ble det lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for å få ferdigstilt grunnarbeidet og for å få satt opp skihytta ved Småvangan, og nå står skihytta der!

Skihytta[1]

Resterende arbeid vil bli utført i løpet av sommeren 2013. Det som gjenstår er å få på plass innvendig gulv samt å sette inn dør og vinduer. I tilegg til dette er et uthus under bygging. I uthuset vil det være utedo samt bod-/lagerplass for blant annet ved.

Før endelig ferdigstillelse trengs det diverse inventar som en liten kjøkenbenk, vedovn, bord og benker. Hvis noen har dette stående og ønsker å gi det bort eller å selge det til skihytta, vil vi være takknemlig. Ta kontakt med byggekomiteen ved Siv Nytrøen Reiten.

Pr i dag er det solgt ca 30 «knuter» i skihytta. Både knutesalget og pengegaver har gitt oss verdifulle intekter. Hvis det er noen som ønsker å kjøpe «knute», er det fortsatt ikke for sent. Knuter a kr 500,- kan kjøpes ved å bruke kontonr. 1822 39 54819.

Tidspunkt for ferdigstillelse av skihytta er satt til september 2013 (før elgjakta)! Idetslaget og byggekomiteen vil komme tilbake til mer informasjon om ferdigstillelse og innvielse/åpning.