Date:31 januar 2016

Fotball senior

Treningstider i mars: Onsdager kl. 16.00-17.30 i Nytrømohallen, og fredager kl. 18.30 på samfunnshuset. Mulig en treningskamp i slutten av måneden.