Date:19 februar 2017

Årsmøte

ÅRSMØTER TYLLDAL IL

Skigruppa, Fotballgruppa, Hovedlaget

Fredag 24. mars 2017 kl 19.00 på Tylldalen Samfunnshus

Innkommene saker til Fotballgruppa bes sendes til leder Anette Strype Nilsen innen 10. mars.

Innkommene saker til Skigruppa bes sendes til leder Henrik Moen innen 10. mars.

Innkommene saker til Hovedlaget bes sendes til leder Jon B. Moen innen 10. mars.

Frasigelse av verv til leder av valgkomitèen Trude Aasheim innen 10 mars.

Fullstendig sakliste og andre saksdokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til leder en uke før årsmøte.