Date:27 desember 2015

Åpen skihytte sesongen 2015/16

Skihytta er åpen med servering følgende datoer:

30. desember    6. juledag

3 . januar

17. januar

31. januar

14. februar

21. februar

6. mars.            Familiedag på skihytta

20. mars.            Palmesøndag

25. mars.            Langfredag

27. mars.            1. påskedag

 

Åpningstider kl. 11.00 til kl. 14.00.
Åpningstidene kan bli utvidet utover i sesongen. Se hjemmesida til Tylldal idrettslag for videre informasjon.