Tillitsvalgte fotball

STYRET

 

Funksjon Navn Telefon
Leder Magni Horten 971 95 820
Nestleder Terje Øverby 911 75 501