Tillitsvalgte ski

Funksjon Navn Telefon
Leder Henrik Moen 902 73 792
Nestleder Hilde Redtrøen 971 10 389