Tillitsvalgte hovedlaget

Funksjon Navn (med link til e-post) Telefon
Leder Halvor Wang 901 83 031
Nestleder Trude Aasheim
Kasserer Mali Hagen Hogstad 979 81 160